Nasz poster nagrodzony podczas konferencji Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku

Podczas zorganizowanej w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku konferencji „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu suszy na drzewostany powierzchni badawczych projektu HESOFF. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych w przyszłości zmian klimatycznych i powiązanych z nimi zaburzeń w środowisku. Obrady obejmowały zagadnienia m.in. z zakresu ekologii i ekofizjologii, morfologii i anatomii, genetyki, biochemii, taksonomii, biotechnologii, biologii rozmnażania, interakcji międzygatunkowych, wrażliwości na stres, ochrony drzew i lasu oraz roli drzew w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów.

Dr Sylwia Nasiłowska przedstawiła wyniki prac nad analizą zdjęć satelitarnych w celu detekcji suszy w analizowanych lasach. Przedstawiony poster “Teledetekcja w badaniu wpływu suszy na stan zdrowotny drzewostanów dębowych” (S. Nasiłowska, J. Kotlarz, M. Kacprzak, A. Rynkiewicz, K. Rotchimmel) uzyskał nagrodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Podczas dyskusji dotyczących poruszonej przez nas tematyki zwrócono uwagę na następujące kwestie: 1) w publikacjach tego typu bardzo istotna jest własna inwentaryzacja terenowa, dane udostępnione w bazach danych nie zawsze są wiarygodne, 2) roślinność iglasta w inny sposób niż liściasta reaguje na czynniki stresogenne, a tym samym ich wrażliwość powinna być inaczej oceniana, 3) ciekawe byłyby wyniki dla analizy statystycznej dotyczącej dłuższego okresu czasu. Dobrym pomysłem jest odnieść dane do jednego roku bazowego.

2080total visits,6visits today