GIS Challenge 2018 na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie

W dniu 17 maja 2018 r. podczas sesji inaugurującej II Ogólnopolskie Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge 2018 zaprezentowano wyniki prac badawczych, realizowanych w Instytucie Lotnictwa w ramach projektu HESOFF. Zakład Teledetekcji oraz projekt HESOFF były reprezentowany przez Jana Kotlarza, a tematem prelekcji były m.in.:

  • teledetekcja lasu z pułapu stratosferycznego,
  • zbudowana w Zakładzie Teledetekcji, na potrzeby projektu HESOFF, platforma wielosensorowa – QUERCUS,
  • opracowane metodyki teledetekcyjne: segmentacji obszarów pojedynczych koron drzew, detekcji gatunków, oszacowania bioróżnorodności kompleksów leśnych oraz oceny defoliacji.

Przedstawione zostały również wyniki prac nad wpływem suszy na zdrowotność monokultur sosnowych, dębowych i lasów mieszanych na Płycie Krotoszyńskiej jako przykład integracji danych naziemnych, lotniczych i satelitarnych.

Jan Kotlarz w trakcie prezentacji poruszającej temat integracji danych naziemnych, lotniczych i satelitarnych.

Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018 organizowane są przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Wydarzenie współorganizuje również 16 uczelni z całej Polski oraz stowarzyszenia naukowe działające na rzecz geoinformatyki. W tym roku przyjazd do Lublina zapowiedziało ok. 130 osób z całej Polski. Główną ideą Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2018 było sprawdzenie wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie wykonywania analiz przestrzennych oraz rozwiązywania problemów programistycznych i bazodanowych.

Jedno ze szkolenie organizowanych w trakcie GIS Challenge 2018.

Patronat honorowy nad Mistrzostwami objęli: Rektor UMCS, Dziekani Wydziałów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz najważniejsze organizacje naukowe – Komisja Geoinformatyki PAU, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.

433total visits,1visits today