Spotkanie z LIFE Riparian Forests w World Wide Fund Bulgaria

Na zaproszenie koordynatora projektu LIFE Riparian Forests, delegacja projektu HESOFF odwiedziła w dniu 17 lipca 2018 r. siedzibę firmy World Wide Fund Bulgaria w Sofii. World Wide Fund Bulgaria prowadzi obecnie projekt LIFE Riparian Forests – „Restoration and conservation of riparian forests of habitat type *91Е0 in Natura 2000 sites and model areas in Bulgaria“ (LIFE13 NAT/BG/000801), który ma na celu poprawę stanu ochrony siedliska priorytetowego 91E0*: lasy łęgowe.

Hubert Skoneczny wraz z pracownikami World Wide Fund Bulgaria, zaangażowanymi w projekt LIFE Riparian Forests

W czasie spotkania reprezentant projektu HESOFF oraz Instytutu Lotnictwa – Hubert Skoneczny zaprezentował pracę zatytułowaną „Life+ HESOFF LIFE11 ENV/PL/000459, Remote Sensing Division and operational use of multispectral images”, której celem była promocja Zakładu Teledetekcji i Instytutu Lotnictwa, a także omówienie stosowanych technologii, wypracowanych metod oraz osiągniętych rezultatów w projekcie HESOFF.

Siedziba World Wide Fund Bulgaria, gdzie jest wdrażany projekt LIFE Riparian Forests

Jeszcze tego samego dnia reprezentant projektu HESOFF, Hubert Skoneczny, udał się na spotkanie do siedziby Agencji Wykonawczej ds. Leśnictwa (Executive Forestry Agency). Spotkanie miało na celu promocję Instytutu Lotnictwa, Zakładu Teledetekcji oraz projektu HESOFF dla szerszego grona odbiorców, złożonego ze specjalistów z dziedziny leśnictwa.

Hubert Skoneczny w trakcie rozmów z pracownikami World Wide Fund Bulgaria

Pracownicy zaangażowani w LIFE Riparian Forests oraz pracownicy Agencji Wykonawczej ds. Leśnictwa byli mocno zainteresowani szerszą współpracą z Instytutem Lotnictwa w kontekście wspólnego wdrażania przyszłych, potencjalnych projektów. Obecnie są prowadzone rozmowy z przedstawicielami WWF Bulgaria, mające na celu opracowanie i wspólne złożenie nowego projektu w ramach instrumentu Komisji Europejskiej LIFE.

Hubert Skoneczny (z prawej) w trakcie prezentacji „Life+ HESOFF LIFE11 ENV/PL/000459, Remote Sensing Division and operational use of multispectral images” dla pracowników Agencji Wykonawczej ds. Leśnictwa (Executive Forestry Agency)

Siedlisko priorytetowe 91E0*: lasy łęgowe [źródło: http://www.wwf.bg/]

459total visits,6visits today