Spotkanie w ramach Akcji COST „FRAXBACK”

W dniach 29.02-4.03.2016 w Bratysławie (Słowacja) odbyło się spotkanie było poświęcone wymianie aktualnej wiedzy na temat zagrożeń i możliwości ochrony drzewostanów liściastych w ramach Akcji COST „FRAXBACK” pt. „Fraxinus dieback in Europe: understanding disease phenomenon and elaborating guidelines for sustainable management”. W spotkaniu udział wzięło około 30 osób reprezentujących instytucje…

Read More

Konferencja IUFRO Working Party “Invasive Forest Pathogens & Implication for Biology & Policy”

W dniach: 06-13.05.2017 w Niagara Falls (Kanada) odbyła się konferencja IUFRO Working Party 7.02.02 “Invasive Forest Pathogens & Implication for Biology & Policy”. W spotkaniu wzięło udział 46 osób, z różnych ośrodków naukowych na świecie (z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej). Celem spotkania było przekazanie na forum międzynarodowym wiedzy…

Read More

II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” w Lublinie

W dniach 29 – 30 czerwca 2017 roku  odbyło się II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” w Lublinie w Instytucie Agrofizyki PAN. Tematem Sympozjum było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii środowiskowej, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczeniu dla…

Read More

Realizacja nalotu w roku 2017

Pod koniec czerwca rozpoczęliśmy coroczny monitoring drzewostanów dębowych na płycie Krotoszyńskiej. Z racji prowadzonej naprawy modelu samolotu stratosferycznego misja fotolotniczna została zrealizowana przy pomocy samolotu zastępczego typu ultralight – model VL3. Misja fotolotnicza trwała 6 dni i obejmowała: integrację kamery multispektralnej Quercus.6 z samolotem zastępczym, odświeżenie osnowy polowej, rozłożenie znaczników…

Read More

Publikacje dotyczące projektu HESOFF: stan i zaawansowanie.

Fragment publikacji będącej w trakcie recenzji „The significance of the species diversity of stands for their drought resistance”, (S. Nasiłowska, J. Kotlarz, K. Rotchimmel, K. Kubiak). W celu określenia relacji pomiędzy bioróżnorodnością a wartością reflektanci rejestrowanej z pułapu satelitarnego, wykonano analizę PCA odrębnie na dwóch zestawach danych. Wyniki zestawiono na…

Read More

Spotkanie robocze z leśnikami praktykami

W ramach rozpowszechniania wyników Projektu HESOFF w dniu 4.06 br na terenie Nadleśnictwa Rudka zorganizowano spotkanie robocze z leśnikami praktykami, na którym przedstawiono metodę ochrony drzewostanów dębowych przed patogenami drobnych korzeni z rodzaju Phytophthora. Na 8 badanych parametrów, aż 7 z nich u drzew potraktowanych fosforynami różniło się istotnie od…

Read More

Prace terenowe 2017

W kwietniu 2017 wykonano prace terenowe mające na celu wytyczenie i zastabilizowanie w terenie punktów osnowy fotogrametrycznej, która użyta zostanie podczas serii nalotów w sezonie 2017. Prace obejmowały odświeżenie osnowy fotogrametrycznej użytej w latach poprzednich oraz dodanie nowych punktów, które powinny być użyte w razie zawężenia obszaru opracowania z racji…

Read More

Platforma Wielosensorowa Quercus.6 na warsztatach FPS COST Action FP1401 GLOBAL WARNING

Platforma wielosensorowa QUERCUS.6 zbudowana w ramach projektu HESOFF w Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa zostanie zaprezentowana i wykorzystana podczas warsztatów FPS COST Action FP1401 GLOBAL WARNING “Fungal taxonomy and fungal identification using traditional (i.e. not molecular) techniques” w Sękocinie Starym pod koniec listopada. Celem tego typu spotkań jest: utworzenie sieci…

Read More

Nasz poster nagrodzony podczas konferencji Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku

Nasz poster nagrodzony podczas konferencji Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku

Podczas zorganizowanej w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku konferencji „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu suszy na drzewostany powierzchni badawczych projektu HESOFF. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych…

Read More