W walce o jak najbardziej efektywną ochronę środowiska i klimatu, zgodnie z założeniami unijnego Programu LIFE, możemy wyróżnić następujące etapy realizacji projektu HESOFF:

1.    Działania przygotowawcze:

 • Założenie obszarów badawczych w trzech Nadleśnictwach: Krotoszyn, Karczma Borowa, Piaski oraz wybór drzew poddanych leczeniu i drzew kontrolnych.
 • Ustalenie obecności fitopatogenów z rodzaju Phytophthora poprzez badania gleby i badania stanu drobnych korzeni drzew.
 • Określenie stanu zdrowotnego drzewostanów dębowych w drodze prac polowych, które obejmowały m. in. ocenę defoliacji koron drzew.
 • Technologiczne przygotowanie platformy multisensorowej i jej integracja z Bezzałogowym Statkiem Powietrznym (BSP) oraz jego systemami pokładowymi. Wykonanie lotów testowych.

2.    Działania wdrożeniowe:

 • Zastosowanie fosforynów metodą oprysków z powietrza w Krotoszynie i Karczmie Borowej oraz poprzez bezpośrednią aplikację na korę w Piaskach.

3.    Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu:

 • Realizacja nalotu nad wybranymi obszarami leśnymi. Coroczny monitoring.
 • Oznaczenie stanu zdrowotności drzewostanów i warunków siedliska wybranych drzew, poprzez m. in. pomiar wskaźnika zdrowotności drzewostanów – NDVI, który mierzy zawartość wody i chlorofilu w fotografowanym obiekcie.
 • Oszacowanie wpływu fosforynów na zdrowotność badanych drzewostanów i warunki siedliskowe.

4.    Działania w zakresie komunikacji i rozpowszechniania:

 • Utworzenie niniejszej strony internetowej dedykowanej projektowi i opatrzonej logiem Programu LIFE.
 • Utworzenie tablic informacyjnych z logiem  Programu LIFE.
 • Przygotowanie raportu w języku niespecjalistycznym „dla laika”.
 • Realizowanie wykładów dla instytucji i uczelni.
 • Organizowanie konferencji o tematyce leśniczej.

5.    Zarządzanie i monitorowanie postępu projektu:

 • Zarządzanie projektem wg. metodyki PMI.
 • Monitoring wskaźników projektu.
 • Realizacja audytu.
 • Nawiązanie kontaktów z beneficjentami Programu LIFE oraz wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami.
 • Plan komunikacji po zakończeniu projektu.

 

Zdjęcie górne: Przedstawienie pierwszego etapu działań przygotowawczych – Ortofotomapa obszaru Krotoszyn z oznaczonymi drzewami kontrolnymi (fioletowe punkty) oraz drzewami  leczonymi (niebieski punkty).
Zdjęcie dolne: Realizacja działań wdrożeniowych – przygotowanie fosforynów oraz sam oprysk drzew z powietrza na obszarze Karczma Borowa.

 

 

462total visits,4visits today