6-7 lipca 2015 r.
Międzynarodowa Konferencja pt. „European Oak Decline Phenomenon – causes, monitoring and possible mitigation measures

 

Konferencja została zorganizowana w ramach wspólnie realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Instytut Lotnictwa projektu HESOFF finansowanego w ramach Programu LIFE Komisji Europejskiej oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Warszawie, gdzie uczestnicy wysłuchali szeregu prezentacji na temat zagrożeń drzewostanów leśnych ze strony inwazyjnych patogenów korzeni z rodzaju Phytophthora, molekularnych metod ich identyfikacji oraz możliwości zapobiegania ich rozprzestrzenianiu. W trakcie drugiego dnia konferencji uczestnicy odwiedzili siedzibę Instytutu Lotnictwa – współorganizatora i głównego wykonawcy projektu HESOFF, gdzie zaprezentowano działalność Instytutu oraz pracowników Zakładu Teledetekcji oraz Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ). Następnie zwiedzającym zaprezentowano aparaturę badawczą oraz tunele aerodynamiczne wykorzystywane w projektach naukowych realizowanych w Instytucie. Popołudnie goście spędzili w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, gdzie odbyły się kolejne sesje naukowe. Program konferencji jest zaprezentowany poniżej:

Dzień 1 (6 lipca 2015) – Zamieranie lasów w Europie (Hotel Novotel Airport, Warszawa)

9:00-9:15 Powitanie przez Witolda Wiśniowskiego, Dyrektora Instytutu Lotnictwa (IL) oraz Janusza Czerepko, Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).
9:15-11:00 Sesja 1: prowadzona przez T. OSZAKO.
9:15-9:30 Katarzyna KUBIAK (Polska) – Metody teledetekcyjne w monitorowaniu biomasy – wstęp i założenia projektu HESOFF.
9:30-10:15 Lassaâd Belbahri (Szwajcaria) – Występowanie i kontrola rozprzestrzeniania gatunków lęgniowców Phytophthora w ramach integrowanej metody opartej na metabarkodingu, genomice i metagenomice.
10:15-11:00 Stephen Woodward (Wielka Brytania) – Choroby grzybowe przenoszone przez ptaki wędrowne.
11:00-11:30 Przerwa kawowa.
11:30-12:45 Sesja II: prowadzona przez S. WOODWARD.
11:30-12:15 Tomasz Oszako (Polska, Włochy) – Ocena ryzyka leśnych szkodników w EFSA: potencjalne zagrożenia dla dębów w Unii Europejskiej i cieki wodne jako potencjalny sposób rozprzestrzeniania się patogenów ze szkółek do drzewostanów leśnych.
12:15-12:45 Ivan Milenković (Serbia) – Udział patogenicznych lęgniowców z rodzaju Phytophthora w zjawisku zamierania dębów w Serbii.
13:00-14:00  Obiad.
14:00-15:00 Sesja III:  prowadzona przez L. BELBAHRI.
14:00-14:30 Tadeusz Malewski (Polska) – Diagnostyka molekularna wybranych patogenów z rodzaju Phytophthora jako narzędzie integrowanej ochrony (IPM).
14:30-15:00 Andrea Vannini (Włochy) – Monitorowanie obecności i rozprzestrzeniania patogenów leśnych w kompleksach przyrodniczych: metody biologiczne, molekularne oraz teledetekcyjne.
15:00-15:30 Przerwa kawowa .
15:30-17:30 Sesja IV: Dyskusja i sesja posterowa.
18:30 Przejazd autobusem z Hotelu Novotel na Stare Miasto.
19:00-22:00 Kolacja na Starym Mieście w Warszawie.
22:15 Powrót autobusem do Hotelu Novotel.

Dzień 2 (7 lipca 2015) – Teledetekcyjny monitoring środowiska w ocenie zdrowotności drzewostanów oraz metody ograniczania zamierania dębów (IL oraz IBL)

9:00 Przejazd autobusem z Hotelu Novotel do Instytutu Lotnictwa.
9:30-9:45 Powitanie wygłoszone przez Witolda Wiśniowskiego, Dyrektora Instytutu Lotnictwa (IL).
9:45-11:15 Sesja I prowadzona przez P. CZAPSKIEGO.
9:45-10:15 Paweł Czapski (Polska) – Prezentacja Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi, laboratorium oraz Zakładu Teledetekcji.
10:15-10:45 Jan Kotlarz (Polska) – Platforma wielosensorowa Quercus 6 jako narzędzie obrazowania zmienności terenów leśnych.
11:00-12:00 Zwiedzanie tunelu aerodynamicznego.
12:00 Przejazd autobusem do Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym.
12:30-13:45 Przerwa kawowa w IBL.
13:45-14:00 Powitanie przez Janusza Czerepko, Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).
14:00-15:00 Sesja II prowadzona przez A. VANNINI.
14:00-14:20 Miłosz Tkaczyk (Polska) – Ocena stanu zdrowotnego badanych drzewostanów dębu (Quercus robur L.) na Płycie Krotoszyńskiej na podstawie witalności i defoliacji.
14:20-14:40 Marta Siebyła (Polska) – Wpływ nawozów fosforynowych na liczebność bakterii glebowych i endofitów.
14:40-15:00 Teresa Kłosińska (Polska) – Metoda oznaczania fosfonianów w materiale biologicznym.
15:00-16:00 Sesja III prowadzona przez T. OSZAKO.
15:00-16:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji – głos praktyków leśnych odnośnie metod obniżenia ryzyka występowania zamierania dębów w szkółkach i drzewostanach.
16:30 -18:00 Grill (IBL)
18:15 Przejazd autobusem do Warszawy

5-6 września 2017 r.
Międzynarodowa Konferencja pt. „Zjawisko zamierania dębów w Europie – geneza, przebieg i możliwości ograniczania szkód

 

W dniach 5-6 września 2017 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym zorganizował konferencję zatytułowaną „Zjawisko zamierania dębów w Europie – geneza, przebieg i możliwości ograniczania szkód”, na której zaprezentowano m. in. wyniki, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projektu HESOFF realizowanego wspólnie przez Instytut Lotnictwa w Warszawie i Instytut Badawczy Leśnictwa. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych wyników oraz dyskusja nad tematem. W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Lotnictwa, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołów Ochrony Lasu, a także pracownicy nadleśnictw oraz goście z krajowych i zagranicznych jednostek naukowych. Program konferencji jest zaprezentowany poniżej:

Wtorek 5.09.2017, I sesja

12.00-13.00. Rejestracja uczestników i powitalny poczęstunek.
13.00-13.15. Powitanie gości przez Dyrekcję IBL i ILOT.
I sesja referatowa (prowadzący/moderator: Justyna Nowakowska, Tomasz Oszako)
13.15 – 14.05. Zamieranie drzewostanów dębowych w Europie, przyczyny i przebieg zjawiska na Płycie Krotoszyńskiej.  Tomasz Oszako – Zakład Ochrony Lasu IBL.
14.05-14.15. Zamieranie dębów w efekcie długotrwałych suszy – przypadek Serbii. Nenad Keca – University of Belgrade
14.15 – 14.35 . Patogeny z rodzaju Phytophthora w Ukraińskich Lasach – Iryna Matsiakh – Ukrainian National Forestry of Ukraine, Lwów.
14.35- 15.00. Wykrywanie i identyfikacja gatunków Phytophthora w glebie za pomocą pułapek roślinnych i morfologii.  Milosz Tkaczyk, Tomasz Oszako – ZOL IBL.
15.00-15.30. Przerwa
15.30 – 16.30. Możliwości ochrony drzewostanów dębowych w świetle wyników projektu HESOFF.  Miłosz Tkaczyk, Katarzyna Kubiak, Tomasz Oszako – ZOL IBL, Heorhiy Hrynyk – Narodowy Ukrainski Uniwersytet Leśno-Techniczny we Lwowie.
16.30-16.50. Chemia liści i gleb na powierzchniach zabiegowych i kontrolnych i co z tego wynika dla drzewostanów? Wiesław Szulc i Beata Rutkowska – Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW.
16.50-17.05. Zróżnicowanie genetyczne, a zdrowotność dębów kontrolnych i potraktowanych fosforynami. Justyna Nowakowska – Laboratorium Biologii Molekularnej IBL.
17.05-17.20. Dane z obrazowania powierzchni liści dębów uszkodzonych przez mączniaka dębu.  Piotr Dąbrowski, Hazem Kalaji – SGGW, Nenad Keca, Tomasz Oszako.
17.20-17.50. Wpływ pierwiastków glebowych na status zdrowotny drzew poprzez wpływ na równowagę związków ektomykoryzowych w zamierających drzewostanach dębu szypułkowego na Płycie Krotoszyńskiej. Roman Bzdyk, Katarzyna Kubiak, Miłosz Tkaczyk, Wiesław Szulc, Justyna Nowakowska, Tomasz Oszako.
17.50-18.00. Zakończenie I Sesji.
18.00 –Wspólny posiłek przy ognisku (IBL).

Środa 6.09.2017, II Sesja

10.00-10.40. Rejestracja nowych uczestników, powitalna kawa/słodycze.
10.40-11.05. Wykorzystanie kamery multispektralnej na samolocie bezzałogowym do monitorowania lasów. Mariusz Kacprzak. – Instytut Lotnictwa.
11.05-11.40. Film HESOFF „Zastosowanie nowych technologii w ochronie lasu”.
11.40-12.00. Patogen Fusarium circinatum jako nowy problem europejskiego leśnictwa. Julio Javier Diez.
Zakończenie II Sesji i konferencji, przerwa na obiad.

475total visits,1visits today